Khảo sát địa hình

STT Tên công trình Năm thực hiện Chủ đầu tư Quy mô  
1 Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2,0m và tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1,0mDự án:Quy hoạch chung xây dựng đô thị Kiến Đức, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 2007-2008 UBND huyện Đắk R’lấp 3.209 ha
2 Công bố quy hoạch và đưa mốc quy hoạch ra thực địa Dự án: Quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng phía Đông Nam đô thị Gia Nghĩa 2007 Sở Xây dựng  Đắk Nông 38 mốc và 4 pano
3 Công bố quy hoạch và đưa mốc quy hoạch ra thực địaDự án:Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu tái định cư cụm công trình Thủy lợi Gia Nghĩa (khu tái định cư B) 2008 BQL các dự án xây dựng tỉnh Đắk Nông 55 mốc và 2 pano
4 Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 – Khảo sát địa chất công trình Dự án:Đường, kè kết hợp Quảng trường ven hồ Hạ, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông 2008 BQL các dự án xây dựng tỉnh Đắk Nông 20 ha
5
Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 – Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thương mại, dịch vụ  thuộc khu vực Sân bay Gia Nghĩa.

2008 Trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài chính Đắk Nông – Sở Tài Chính 37 ha
6
Đo vẽ hoàn công hệ thống hạ tầng kỹ thuật  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nia, Đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2009   SXD Đắk Nông 60 ha
7
Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 và khảo sát tuyến đường giao thông  Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 – Liên tỉnh IV (1959-1975) tại Nâm Nung
2008 Sở VH – TT và Du lịch 21 ha
8
Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 và khảo sát tuyến đường giao thông Tu bổ, Tu bổ, Phục dựng di tích lịch sử Đồn bu méra và Bon Bu Nor                                 
2009 Sở VH –TT và Du lịch 40 ha
9
Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 và 1/2000 Khu Đô thị xanh Vũng Chua – Quy Nhơn
2009 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Kim Cúc 120 ha
10
Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Trung đoàn 994 tỉnh Đắk Nông.
2009 BCHQS tỉnh Đắk Nông 45 ha
11
Tư vấn Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2011-2020 định hướng đến 2025)
2010 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R’lấp 1.644 ha
12 Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m công trình Quy hoạch chung xây dựng thị xã Gia Nghĩa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 2011 Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông 76.500 ha
13 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 dự án Quy hoạch nông thôn mới xã Đắk R’Moan – Đắk nông 2011 Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa 5.056 ha
14 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 dự án Quy hoạch nông thôn mới xã Đắk Nia – Đắk nông 2011 Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa 9.456 ha
15 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 dự án Quy hoạch nông thôn mới xã Quảng Thành – Đắk nông   2011 Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa 8.045 ha
16 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 15, 16, 17, 18 cạnh trung tâm hành chính tỉnh Đắk Nông 2012 Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gia Nghĩa 30 ha
17 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 4 phường Nghĩa Tân – TX Gia Nghĩa – tỉnh đắk Nông 2012 Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông 64 ha và 55 mốc
18 Tư vấn đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m dự án QHCT khu dân cư số 03 Phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 2012 Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa 52 ha
19 Tư vấn Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình 1/2000 – 1/5000.Dự án  quy hoạch xây dựng trung tâm huyện mới (huyện Đức Xuyên), huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. 2012 Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông 2.080 ha
20 Tư vấn Cắm mốc giới quy hoạch dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Đức đến năm 2025 2012 Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R’lấp 284 mốc
21 Tư vấn khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 (H=1m). Dự án quy hoạch phân khu TL1/2000 Khu phụ trợ khu công nghiệp Nhân Cơ 2014 Sở Xây dựng Đắk Nông 900 ha
22 Tư vấn khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (H=0,5m) Quy hoạch chi tiết TL1/500 khu dân cư số 2 và Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk R’ lấp 2014 Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R’lấp 165,4 ha
23 Tư vấn Cắm mốc giới quy hoạch dự án: quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ ½.000 Khu trung tâm cửa khẩu thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đắk Peur, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 2014 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông 151 mốc
24 Cắm mốc giới quy hoạch. Dự án Quy hoạch chung thị trấn Đức Xuyên và Quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông 2015 Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông 236 mốc
25 Đo vẽ cập nhật bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m Dự án: Quy hoạch chung khu vực công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19 tỉnh Bình Định đến năm 2030 2015 Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 6.050 ha
26 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 7,8,9 Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 2015 Phòng QL Đô thị TX. Gia Nghĩa 24,5 ha
27 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3 Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 2015 Phòng QL Đô thị TX. Gia Nghĩa 22,8 ha
28 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 2016 Phòng QL. Đô thị TX. Gia Nghĩa 50 ha
29 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực HTX kinh doanh tổng hợp Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ 2016 Phòng QL đô thị TX. Buôn Hồ 5 ha
30 Tư vấn Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết dự án: Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2 và khu trung tâm hành chính huyện Đắk Rlấp 2016 Phòng KT và HT huyện Đắk R’lấp 295 mốc
31 Tư vấn Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 và lập quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3 thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 2016 Phòng KT và HT huyện Đắk R’lấp 73 ha
32 Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 phục vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Phân khu Tây Bắc thuộc đồ án quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 2016 Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 3.335 ha
33 Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp tại số 01 Ngô Mây, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn. 2016 Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn 03 ha
34 Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT 639B), đoạn Km130+00-Km137+580 2016 Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định 02 ha
35 Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Phước Mỹ phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT 639B), đoạn Km130+00-Km137+580 2016 Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định 02 ha
36 Đo vẽ Thành lập Bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m thuộc dự án Quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ mới Đắk Mil 2017 Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Mil   700 ha
37 Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu nghĩ dưỡng, an dường, điều dưỡng và phục hồi chức năng quốc tế Hồng Đức. 2017 Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức 42 ha
38 Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m phục vụ cho dự án: Khu phức hợp giải trí du lịch Hào Hưng tại xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 2017 Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật và xây dựng quốc tế I.C.P 342 ha
39 Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 (h=1m) và 1/5.000 (h=2m) dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030. 2017 Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Đắk Song 1.880 ha
40 Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m phục vụ nghiên cứu lập dự án Tổ Khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp Chánh Oai tại thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 2017 Công ty cổ phần Châu Giang 40 ha
41 Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 phục vụ Quy hoạch quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài. 2017 Ban QL Dự án QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định 97 ha
42 Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, h= 0,5m, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Allia 110 ha
43 Đo vẽ bản đồ địa hình khu vực dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land, thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 2018 Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn 366 ha
44 Khảo sát địa hình dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất TDTT-01 tại Khu Đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa 2018 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD và CN tỉnh Bình Định 12 ha
46 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Khu Khách sạn cao tầng tại điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến. 2018 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định     45 ha
48 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy điện mặt trời xã Mỹ Hiệp 2018 Công ty CP năng lượng tái tạo Việt Nam Việt 65 ha
49 Dự án: Khảo sát, lập điều chỉnh Tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 2018 Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định 6.600 ha
50 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ 2018 Công ty CP năng lượng tái tạo Việt Nam 60 ha
51 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án: Khu vực vui chơi giải trí 3A thuộc dự án Khu du lịch Hải Giang – Merry Land tại khu kinh tế Nhơn Hội 2019 Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn 220 ha
52 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 – Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 2019 Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt 45,94 ha
53 Tư vấn khảo sát địa hình của gói thầu QN-1.21: Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1, thuộc Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn 2019 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định 60 ha và 29 km
54 Đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (h=0,5m) dự án Khu Dân cư và Du lịch sinh thái Vàm Cỏ Tây thuộc xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 106 ha
55 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Điểm số 2 (2-1, 2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến; Khu vui chơi giải trí tại khu đất cuối đường trục trung tâm Khu kinh tế Nhơn Hội 2019 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 75,3 ha
56 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch Eo Vượt (Khu 1,2), núi Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội 2019 Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định 37,58 ha
57 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ công tác lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Phân khu số 4), Khu kinh tế Nhơn Hội 2019 Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định 522 ha
58 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước 2019 Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định 77 ha
59 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m phục vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đầm Thị Nại thuộc các huyện Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn 2019 Ban QLDA QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định 495 ha
60 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m phục vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn 2019 Ban QLDA QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định 480 ha
61 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (phân khu 3), Khu kinh tế Nhơn Hội  2019 Ban QL Khu kinh tế tỉnh Bình Định 242 ha
62 Tư vấn khảo sát đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 dự án: Quy hoạch chung đô thị Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 2019 Phòng KT và HT huyện Đăk R’lấp 63.567 ha
63 Khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp – Đô thị Becamex A (Phân khu 7), Khu kinh tế Nhơn Hội 2019 Ban QL khu kinh tế Bình Định 1.507 ha
64 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 5), Khu kinh tế Nhơn Hội 2020 Ban QL khu kinh tế Bình Định 1.293 ha
65 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị du lịch Tân Thanh (Phân khu 1)   2020 Ban QL khu kinh tế Bình Định 1.164 ha
66 Đo vẽ  bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án: Khu Du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 2020   Công ty CP Du lịch và Khách sạn Việt – Mỹ 300 ha
67 Tư vấn Khảo sát đo vẽ thành lập bản đồ địa hình dự án Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 2020 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Mil 68.158 ha
68 Tư vấn khảo sát, lập bản đồ địa hình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Mỹ Tân, TX. Hoài Nhơn 2020 Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn 36 ha
69 Tư vấn khảo sát, lập bản đồ địa hình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Mỹ Hương, TX. Hoài Nhơn 2020 Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn 22 ha
70 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 2021 Công ty Cổ phần bất động sản Hano-Vid 44,5 ha
71 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Điểm du lịch số 8C-6-Hòn Đất tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu 2021 Ban QLDA QHĐT và QHXD – Sở Xây dựng Bình Định 28,2 ha trên cạn và  16,2 ha dưới nước
72 Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cát Hiệp tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát 2021 Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành 65 ha
73 Đo đạc, lập hồ sơ khảo sát địa hình đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đến năm 2035 2021 Ban Quản lý dự án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Phù Mỹ 1.100 ha