Giới thiệu

Tên đơn vị: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H.2 

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 03, Khu BA1,  khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0913.492.099 – 0905.838.199

Email: h2co.ltd@gmail.com

Tài khoản: 58010000345578 tại Ngân hàng BIDV – CN Bình Định

Hoặc: 1011222222 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Bình Định

Mã số thuế:  4100 643 675       

Công ty TNHH H.2 là đơn vị có năng lực hoạt động xây dựng hạng I, chuyên ngành khảo sát xây dựng,  được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00000271 ngày 06/3/2017;

– Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00606 do Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam cấp ngày 28/10/2020; cấp đổi lần 1 ngày 23/7/2021.

– Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất số 28/GP-UBND ngày 13/5/2020 do UBND tỉnh Bình Định cấp;

– Công bố thông tin về chứng chỉ năng lực hoạt động khảo sát xây dựng trên website Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://hdxd.xaydung.gov.vn/cqlhdxd/xem-thong-tin-nha-thau/nha-thau-2170.html;

– Công bố thông tin về năng lực HĐXD trên website Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tại địa chỉ http://sxd.binhdinh.gov.vn/bm2.php?id=0&keyword=&page=3

– Thành viên hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.