Kinh nghiệm hoạt động

Với đội ngũ cán bộ nhân viên, cộng tác viên của Công ty đã có nhiều bề dày kinh nghiệm, được đào tạo chính quy và có những công trình mang dấu ấn của riêng mỗi cá nhân.

Trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ nhân viên, cộng tác viên của Công ty (là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm) đã tham gia thi công nhiều công trình trong điểm trên địa bàn miền Trung, miền Nam và các tỉnh Tây Nguyên với nhiều chức danh như Chủ trì khảo sát địa hình, chủ trì khảo sát địa chất công trình, Chủ trì đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế công trình kiến trúc, chủ trì thiết kế giao thông, cán bộ kỹ thuật hiện trường nhiều năm kinh nghiệm,…

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là tập trung vào các lĩnh vực: khảo sát địa hình, địa chất công trình; thiết kế quy hoạch; tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn thiết kế – giám sát các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; tư vấn thiết kế, giám sát các công trình cấp nước; hoạt động tư vấn bảo vệ môi trường.