Thiết bị thi công


Tên thiết bị Số lượng Sở hữu hay thuê mướn
Khảo sát địa hình    
Máy định vị vệ tinh GNSS Kolida K5 Plus 2 tần số 04 bộ Sở hữu
Máy định vị vệ tinh GPS Ruide R70 1 tần số 03 bộ Sở hữu
Máy toàn đạc điện tử  Topcon GTS 255 02 Sở hữu
Máy toàn đạc điện tử  South NTS 355L 01 Sở hữu
Máy toàn đạc điện tử  Topcon GTS 102N 01 Sở hữu
Máy GPS map72, 76, 78 03 Sở hữu
Máy thủy chuẩn Nikon, Sokia, Topcon 03 Sở hữu
Máy thủy chẩn Nikon AS-2C, độ chính xác cao đo quan trắc lún 01 Sở hữu
Máy in HP Laser, Canon 04 Sở hữu
Bộ đàm I-com, Kenwood 10 Sở hữu
Máy vi tính để bàn 04 Sở hữu
Máy vi tính xách tay Sony, HP Compac, Lenovo 08 Sở hữu
Máy photocopy Toshiba E305 01 Sở hữu
Khảo sát địa chất công trình    
Bộ khoan tay AG30 và các dụng cụ thí nghiệm kèm theo 02 bộ Sở hữu
Máy khoan XY – 1A, kèm theo bộ dụng cụ thí nghiệm SPT 02  bộ Sở hữu
Phần mềm    
Phần mềm microstation, Famis, Vilis 2.0, Phần mềm Topo 5.0, … 05 Sở hữu
Phần mềm thiết kế đường Nova 5.0 01 Sở hữu
Phần mềm thiết kế đường Alpha-Group 02 Sở hữu
Phần mềm Autocard 2007 05 Sở hữu
Phần mền bình sai Pronet 05 Sở hữu
Phần mềm hổ trợ bản đồ địa hình Super 6.10 04 Sở hữu
Phần mềm dự toán CE++ Hài Hòa 02 Sở hữu