Đồ án: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ đến năm 2035

Đồ án: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ đến năm 2035

– Quy mô công việc: Khảo sát địa chất hình tỷ lệ 1/2000, điện tích 300ha

– Địa điểm: Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

– Chủ đầu tư: Ban QLDA Quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng huyện Phù Mỹ

-Một số hình ảnh thi công ngoài hiện trường:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *